۱۷مرداد/۹۷

تفاوت دستگاه جوش اینورتر با دستگاه های جوشکاری قدیمی

دستگاه های جوشکاری در تولید قطعاتِ صنعتی و اتصال آن ها به یکدیگر کاربرد زیادی دارند. پس از انجام جوشکاری به وسیله دستگاه های جوش، اتصال دائم ایجاد شده و دیگر امکانبیشتر…

۱۴مهر/۹۵

کوشی های موبایل و اطلاعات مهم درباره آن ها

زمانیکه گوصی هایموبابل برای اولین باروارد بازار شدند مشتریان زیادی را بهخود گرفتند و بازار این گونه وسابل داغ شدند با توجه به اینکه تنوع زیادی در گوشی هاوجود دارد  از جمله بیشتر…

۱۴مهر/۹۵

تلویزیون های پیشرفته و سبک جدید کارکرد آن ها

اگر بخواهیم تعریفی برای آموزش تعمیرات تلویزیون داشته باشیم باید بگوییم یکی از وسایلی است که به هنگام خرابی به تعمیرات به موقع و نیازمند است زیرا تمام افراد جامعه از انبیشتر…

۰۳مهر/۹۵

تمامی مواردی که شامل تعمیرات موبایل میشود

در سری آموزش تعمیرات موبایل به این نتیجه رسیدیم که برای بدست اوردن توانایی هایی که شما برای آموزش تعمیرات موبایل لازم دارید باید به صورت همگانی برنامه بچینید که همه مواردبیشتر…