۰۶مرداد/۹۵
آموزش تعمیرات ECU

آموزش تعمیرات ECU

آموزش تعمیرات ایسیو آموزش تعمیرات ایسیو : آموزش تعمیرات ایسیو : بعد از استفاده از کامپیوتر برای کنترل بهترو بی نقص تر دستگاه ها و ورود رایانه به صنعت خودرو سازی قطعهبیشتر…

۰۶مرداد/۹۵

آموزش تعمیرات مانیتور

آموزش تعمیرات مانیتور آموزش تعمیرات مانیتور : آموزش تعمیرات مانیتور های ال سی دی و ال ای دی و سی آر تی . (LCD,LED,CRT)برگزاری دوره آموزشی تعمیرات انواع مانیتور در مجتمع فنیبیشتر…

۰۶مرداد/۹۵

آموزش تعمیرات لپ تاپ

آموزش تعمیرات لپ تاپ آموزش تعمیرات لپ تاپ : امروز دیگر پرکاربردترین وسیله در ابزارهای کامپیوتری که مورد استفاده است لپ تاپ است خصوصاً مورد استفاده لبتاپ برای دانشجویان محترم بسیار زیادبیشتر…