شاید شما در مناطق سردسیر در حال زندگی باشید و دارای تابستان هایی خنک به هنراه داشته باشید و نیازی به داشتن کولر گازی ندتشته باشید ولی طرف دیگر را هم نگاه کنید که بسیاری از مناطق کشور مان دارای تابستانی به شدت سخت و هنراه با گرما هستند این را باید حتما دانسته باشید که ایران به دلیل قرار گرفتن در منطقه ای دز کره زمین دارای اب و هوایی خشک می بتشد که بتواند  دارای گرمایی زننده هستند اما بتاید توجه دتشته باشید که در قرن بیست و یکم در حال زندگی هستیم و برای هر کاری انسان ها جاره ای را یافته اند و برای گرما هم با ساختن کولر گازی و به دنبال ان آموزش تعمیرات کولر گازی توانسته اند این گرمای سخت تابستان را برای ما ممکن کنند اما به این نکته دقت داشته باشید که آموزش تعمیرات کولر گازی در راستای بهصی از شغل های دیگر می باشو یعنی اگر شما می خواهید در این زمینه اطلاعات کسب کنید باید وارد ویگر رشخه هتی مختلف شکید چرا که قسمتی از آموزش تعمیرات کولر گازی به مهندسی برق گرایش قدرت بر می گردد و قسمت ویگری از ان به گرایش الکترونیک و تا حدودی به تار های تاسیساتی نیز ربط پیدا می کند از جمله نواردی که خیلی دز آموزش تعمیرات کولر گازی حائز اهمیت است این مورد می باشد که شما می توانید با تعمیرات مختلف ان ها به گرایش های دیگری که با ان مرتبط است راه میدا کنید چرا که این صنف جز اصنافی است که چند مجموعه شغل را در می گیرد و اگر شما کمی درباره آموزش تعمیرات کولر گازی یاد بگیرید می توانید وارد دیگر دسته ها شوید و در ان ها نیز فعالیت داشته باشید و بتوانید یک دید عمیق و کلی نسبت به کار هاییی ته می توانید انجام دهید را در بر گیرید  و همه را به این تار جذب نمایید.

تهران-میدان انقلاب بسمت میدان آزادی-بعد از جمالزاده-خ والعصر-کوچه درفش شرقی-پلاک۱
۰۲۱۶۶۹۲۲۳۷۹—–۰۲۱۶۶۹۳۵۹۲۱

مشخصات فردی
وضعیت تحصیلات
اطلاعات تماس
دوره آموزشی

[recaptcha theme:dark size:compact]