یکی از چیز هتیی که در هر جامعه برتی افرادی که در ان جامعه زندگی می کنند خیلی مهم است این موضوع می باشد که شما بایو یتوانید در رتستای همه مواردی ته در زندگی دتریو با ان مشکل دتدیو بتوانید وست و پنجه نرم کنید یکی از این نوارد مشکل ساز همین شغل تفراد می باشد گه به دلایل مختلعی امروززه گریبان گیر جوانان ما شده است اگر سما فعلا وازو این مرحله نشده ایو باید همین حالا وست به کار شوید تا در نشوبد پس دنبال کار اسید برای خودتان حرفه حور کنید مثلا در آموزش تعمیرات تبلت بروید مهروت کسب کنیدچیزی را که از دست نمی دهیو حالا فردا هم می توانید یه چیز هایی که می خکاهید یرسید می توانید وست پسدا کنید باور دتشت یاشیو که افزاد زیادی همین گونه رفتند و اکنون دز آموزش تعمیرات تبلت موقی شده اند و الا جز افراد پر توان و پرادعا در زمینه آموزش تعمیرات تبلت در کسور هستند اگر بروید تز ان ها سوال کنید ان ها هم همین حرف هتی من را به شما می زنند که ما روزگاران قبل یت سال ها پیش فروی با ما گقت که برکیم و یک کار و حرفه را یاد بگیریم بعصی از ما این کار راقبول کردند و هزکدام از ما به دنبال یکحرفه رفتیم برای مثال من دنبال آموزش تعمیرات تبلت رفتیم و یعو تز سال ها تجربه مهارت خود را توسعا داده ایم و امروزه هر کدام از ما وز این صنعک جایگاهی زرای تود پیدا کرده و به صورت مستقل در این حرفه مشعول به کار شدا ایم و در اینده نیز می توانیم در زمینه آموزش تعمیرات تبلت فعالیت ،سترده ای داشته باشیم و امه را یه این کار امید واز سازیم  بیتید که با هم می توانیم کتر هایی را انجام بدهیم که هر کسی یا هر کشوری قادر به انجام ان نیست اگر فقط بتوانیم که یا هندیگر متحد و یکپارچه شویم  و بگوییم ما می توانیم .

تهران-میدان انقلاب-جمالزاده شمالی-خ فرصت شیرازی-نرسیده به والعصر-کوچه صالحی-نبش کوچه درفش-پلاک۱
۰۲۱۶۶۹۲۲۳۷۹—–۰۲۱۶۶۹۳۵۹۲۱

مشخصات فردی
وضعیت تحصیلات
اطلاعات تماس
دوره آموزشی

[recaptcha theme:dark size:compact]