همواره می دانینکخ شغل و کار یکی از فاکتور هایی است کا هر جامعه که بخواهد برای پیشرفت کردن اقدام نماید بتیو ان ها را در ان جامعه پیاده سازی کنید با این حال نی داتید که در دنیاوتنام کشور ها با مسئله بیکاری روبرو هستند و در این زمانه پیدا کردن شغلوخیلی سخت به نظر می رسد حتی گاهی اوقات شاید شناکنتوانید ان ا پیدا کنید و باید خودتان دست به کار شوید و یک شغل را برای خودتان ایجاد کنید ناند کار کردن در آموزش تعمیرات دستگاه فتوکپی . این شعل که به وجو اندن تکنولکری در بازار به وجود امدهواست و امروزه هر کشوری تیازمند به افرادی هست که در آموزش تعمیرات دستگاه فتوکپی دارای تخصص لازم  و کافی را داشته باشند اگر چه شاید شنا برای اولین بار که به موصوع آموزش تعمیرات دستگاه فتوکپی فکر می کنید شاید شغل نو د علاقه تان نباشد ولی این را بدانید که بازار این نوه شغل ها به دلایل نختلفی که بعدا به تن ذکر می کنین رونق خوبی گرفته و دارای ایندهکخوبی در هر کشوری به خصوص ایران می باشد از اینرو در ایران موسساتی هستند که رو با سنت آموزش تعمیرات دستگاه فتوکپی اورده اتد و نی خواهند د این زمینه افراد نتخصص و حرفه ای زیادی را وارو بازار کار کنند تا دیگر کشود به این گونا ایفراد در این زمینه مستقل شود و بتواتد ببرای ایتده اای درازی که در پیش دازد برنامهکریزی کند و از اینظر بتوات اینده این کشور و این نلت را تضمین کردوبتوانیم در اینده نه چندان دو جزء کشورهای تکسعه یافته شویم و بتواتیم خودمان را در سطح جهنی مطرح کنین و به یک دید کلی و خوب در هنه راستا های زندگینان بهکخصوص آموزش تعمیرات دستگاه فتوکپی بیابیم و وارد دنیای دیجیتال و عصر ارتباطات شویم .

تهران-میدان انقلاب-جمالزاده شمالی-خ فرصت شیرازی-نرسیده به والعصر-کوچه صالحی-نبش کوچه درفش-پلاک۱
۰۲۱۶۶۹۲۲۳۷۹—–۰۲۱۶۶۹۳۵۹۲۱

مشخصات فردی
وضعیت تحصیلات
اطلاعات تماس
دوره آموزشی

[recaptcha theme:dark size:compact]