در کشور ما یکی از مواروی که همه خانواده ها در ان مشترک هستند و با هم اتفاق نظر دازند این است که همه ان ها از وستگاهی به نام تلکیزیون استفاده می کنند و برای همین بازازی که امرکزه آموزش تعمیرات تلویزیون به خخود گرفته است بسیار داغ می بتشد که شما اگر بخواهید در یک مورد پیشرفت زییادی میدا کنید باید به طور ویژه ای اموزش های خاصی رت در این رابطه بوست اکریو می داننید و شتید هم ان را به چشم دیده باشید که اولین سری از تلکیزیون هتیی که وارد بازار شدند به صورت محدب مانند بودند که برای چشم انسان خیلی صرر داشت ولی با این وجود به دلیل تازگی که به بازار اموه بود از استقبال خوبی برخوردار شد و همه خانواده ها احساس می کردند که یکی از این وسایل را باید دتشته باشنو بسیاری از افرادی که از بقیه هکش بیشتری داشتند تصمصم گرفتند که به دنبال آموزش تعمیرات تلویزیون بروند و در این راهکشانس خود را امتحان کنند چندی نگذشت که تمام خانه ها صاحب تلکیزیون شدند و در این میان کسانی که مهارتی تافی برای آموزش تعمیرات تلویزیون دیده بودند و می توانستند دستگاه های تلکیزیون زا تعمیر کنند به نون اب فراونی رسیده وتوانستند در عرض مدت کوتاهی به چیز هایی که می خکاهند برسند که بتوانند در این زمینه سریع پیشرفت کنتد و به راحتی بازار را به خود گرفتند و همه را به سویی مثبت و همه جانبه گرایش دادند امزوز می دانید که تلکیزیون ها را به صصورت مقعر می سازند چرا ته این قدر بزرگ شده اند که انسان ویگر نمی تواند تمام تصویر را ببینید اگر الان هم به  آموزش تعمیرات تلویزیون روی اورده اید و اگر بتوانید ان ها را بخواهید که در این راستا یادگیری های خود را کسب کنید  و همه را به امید این که کاری میدا کنند تشویق می کنند .

تهران-میدان انقلاب بسمت میدان آزادی-بعد از جمالزاده-خ والعصر-کوچه درفش شرقی-پلاک۱
۰۲۱۶۶۹۲۲۳۷۹—–۰۲۱۶۶۹۳۵۹۲۱

مشخصات فردی
وضعیت تحصیلات
اطلاعات تماس
دوره آموزشی

[recaptcha theme:dark size:compact]