کولر های گازی تفاوت اساسی با کولر هتی ابی دازند بی شک همه شما کولر های ابی را دیوه اید و ان را از نزدیک باز کرده اید و دیوه اید که یک موتور دارو کهپروانه باو را می چرخانو و یکپمپ اب ولی در کولر هتی گازی به کلی سیستم ان با کولر ابی تفاوت دازد چرا که کولر گازی همانند یک یخچال عمل می کند و دارای یک کمپروسور می باشد کهگاز را فشرده می کند به طور کلی اگر قصد داریو که بر روی کولرهای گازی کار انجام دهید و به سراغ آموزش تعمیرات کولر گازی بروید و ان اا را تعمیر کنید باید در چند علم توانایی داشته باشید چرا که اولا کولر گازی داری یکمدار فرمان الکترونیکی می باشد ثانیا یک کمپروسور دارد که داخب ان سیم پیچی شده است  این اموزشهایی را که دز مورد آموزش تعمیرات کولر گازی باید به گونه ای باشد که بتوانتد شما را در زمینه مدارات فرمان و همچنین ماشین های الکتریکی به یک تبحر خوب برساند و بعد از مدتی شما بتوانید که آموزش تعمیرات کولر گازی را بهدیگران یاد دهیدچرا که بعد از مدتی که کار کنید حسایی سرتان شلوغ می شود و باید افراد زیادی را به شاگردی رگیریر تا برایتان کار کنند و نیز این حرفه یعنی  آموزش تعمیرات کولر گازی را به ان هت اموخته چرا که انان  با این امید پیش شما امدند و یرای شما کار می کنند و می خواهند رکزی برای خودشان مغازه از بزنند و کسب درامد کنند .به طور کلی هر تعمیرکار علاوه براموزش هایی را که در رابطه با حرفه اش نیاز دارد باید یک توانایی خاصی داشته یاشد که ان اینست که از نظر فنی از بقیه برتر باشد و به اصطلاح خودمان دست به اچار باشد تا بتواند در هر زمینه ای به خصوص آموزش تعمیرات کولر گازی موفق باشد و کار و کاسبی خکبی ببه راه بزند  و در این کار پیروزی کامل را کسب کند .

تهران-میدان انقلاب بسمت میدان آزادی-بعد از جمالزاده-خ والعصر-کوچه درفش شرقی-پلاک۱
۰۲۱۶۶۹۲۲۳۷۹—–۰۲۱۶۶۹۳۵۹۲۱

مشخصات فردی
وضعیت تحصیلات
اطلاعات تماس
دوره آموزشی

[recaptcha theme:dark size:compact]